Hand wind watches 6

   

SEIKO 1926〜

  

 

 

 

CITIZEN 1940's

 

 

 

 

SEIKO 1940's

  

  

  

 

SEIKO KAMEIDO1940's

  

 

  

 

SEIKO LORD MARVEL 1958

 

                    

 

 

CITIZEN SUPER DELUXE 1958

 

 

 

 

CITIZEN CHRONOMETER 31JEWELS 30mm 1962

  

 

 

 

 

CITIZEN ALARM 1958

 

  

 

  

SEIKO CROWN Cal.560 18000BPH 1959-

 

 

  

 

SEIKO STOPWATCH Cal.890

 

 

 

 

KING SEIKO *Cal.44 18000BPH 1964

  

 

 

 

 

GRAND SEIKO Cal.5722B 19800BPH 1966

   

 

 

 

 

SEIKO Cal.4500A 36000BPH 1968

 

 

 

 

SEIKO Cal.4502A CHRONOMETER 1969

 

   

 

 Automatic watches 1

BACK